Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 2
Prezime DAMNJANOVIĆ
Ime roditelja BOGDAN
Ime ISAK
Mesto boravka BANATSKI KARLOVAC
Fakultet Akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija Beograd ODSEK POSLOVNIH I INFORMATIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
Broj indexa 1I1/0003/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00