Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 4
Prezime PETROVIĆ
Ime roditelja MILENA
Ime VASILIJE
Mesto boravka KRAVLJE
Fakultet Fakultet organizacionih nauka
Broj indexa 99/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00