Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 18
Prezime NIKOLIĆ
Ime roditelja DOBRICA
Ime TATJANA
Mesto boravka DUBONA
Fakultet Hemijski fakultet
Broj indexa HE01/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00