Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 34
Prezime VUKOVIĆ
Ime roditelja SLOBODAN
Ime DRAGANA
Mesto boravka KOMIRIĆ
Fakultet Akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija Beograd ODSEK POSLOVNIH I INFORMATIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
Broj indexa 1E1/0007/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00