Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 39
Prezime MILUTINOVIĆ
Ime roditelja DEJAN
Ime LUKA
Mesto boravka MALA KRUŠEVICA
Fakultet Elektrotehnički fakultet
Broj indexa 272/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00