Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 47
Prezime KULOGLIJA
Ime roditelja ERNES
Ime HAMZA
Mesto boravka PRIBOJ
Fakultet Medicinski fakultet
Broj indexa 357/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00