Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 55
Prezime BOŽIČEVIĆ
Ime roditelja DALIBOR
Ime TAMARA
Mesto boravka SRPSKI MILETIĆ
Fakultet Medicinski fakultet
Broj indexa 352/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00