Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 63
Prezime MATIĆ
Ime roditelja SLAVIŠA
Ime MINA
Mesto boravka STRIŽA
Fakultet Građevinski fakultet
Broj indexa 109/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00