Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 71
Prezime GLIŠIĆ
Ime roditelja DRAGIĆ
Ime VIKTOR
Mesto boravka BAJINA BAŠTA
Fakultet Fakultet organizacionih nauka
Broj indexa 24/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00