Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 86
Prezime RAJOVIĆ
Ime roditelja SRĐAN
Ime MARIJA
Mesto boravka KOSURIĆE
Fakultet Medicinski fakultet
Broj indexa 381/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00