Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 87
Prezime LAZAREVSKI
Ime roditelja GANČO
Ime ANASTASIJA
Mesto boravka BUJANOVAC
Fakultet Fakultet političkih nauka
Broj indexa 148/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00