Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 91
Prezime POPOVIĆ
Ime roditelja GORAN
Ime ALEKSANDRA
Mesto boravka BIJELO POLJE
Fakultet Biološki fakultet
Broj indexa B20/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00