Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 109
Prezime IROVIĆ
Ime roditelja ŠIMAN
Ime IVAN
Mesto boravka KRUŠČICA
Fakultet Saobraćajni fakultet
Broj indexa 230121
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 39,86
Prosek ocena 4,9825
Ukupno 40,86