Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 116
Prezime STAMENKOVIĆ
Ime roditelja IVAN
Ime ANASTASIJA
Mesto boravka POŽAREVAC
Fakultet Akademija strukovnih studija Beograd ODSEK VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA
Broj indexa 23/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00