Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 127
Prezime SENIČIĆ
Ime roditelja IVAN
Ime KATARINA
Mesto boravka PEČENOG
Fakultet Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd ODSEK VISOKA TEKSTILNA ŠKOLA ZA DIZAJN, TEHNOLOGIJU I MENADŽMENT
Broj indexa B04/23TIN
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00