Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 140
Prezime PAVLOVIĆ
Ime roditelja DUŠAN
Ime NIKOLA
Mesto boravka KRAGUJEVAC
Fakultet Fakultet organizacionih nauka
Broj indexa 780/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 39,54
Prosek ocena 4,9425
Ukupno 40,54