Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 144
Prezime DEŠIĆ
Ime roditelja NEBOJŠA
Ime MARKO
Mesto boravka GRAČANICA
Fakultet Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd ODSEK VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Broj indexa 74/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 39,50
Prosek ocena 4,9375
Ukupno 40,50