Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 150
Prezime OBRADOVIĆ
Ime roditelja NEBOJŠA
Ime LUKA
Mesto boravka GRADAC
Fakultet Saobraćajni fakultet
Broj indexa 230276/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 39,48
Prosek ocena 4,9350
Ukupno 40,48