Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 159
Prezime VULIĆEVIĆ
Ime roditelja SAŠA
Ime DUŠAN
Mesto boravka AZANJA
Fakultet Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd ODSEK VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Broj indexa 62/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 39,34
Prosek ocena 4,9175
Ukupno 40,34