Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 185
Prezime LJUBIČIĆ
Ime roditelja DRAGAN
Ime DARKO
Mesto boravka BUAR
Fakultet Fakultet organizacionih nauka
Broj indexa 0263/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 39,08
Prosek ocena 4,8850
Ukupno 40,08