Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 201
Prezime MLADENOVIĆ
Ime roditelja BOJAN
Ime TEODORA
Mesto boravka KOVANLUK
Fakultet Fakultet za spe. edu. i rehabilitaciju
Broj indexa 0081/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00