Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 208
Prezime IGNJATIJEVIĆ
Ime roditelja GORAN
Ime ANĐELA
Mesto boravka ARANĐELOVAC
Fakultet Tehnološko-metalurški fakultet
Broj indexa 109/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00