Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 213
Prezime ĐURĐEVIĆ
Ime roditelja SLAĐAN
Ime ANĐELA
Mesto boravka AZANJA
Fakultet Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd ODSEK BEOGRADSKA POLITEHNIKA
Broj indexa 2023/10022
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00