Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 220
Prezime NOVČIĆ
Ime roditelja ALEKSANDRA
Ime PETAR
Mesto boravka BANATSKI BRESTOVAC
Fakultet Saobraćajni fakultet
Broj indexa 230122
Broj bodova po materijalnom uslovu 0
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 40,00