Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 238
Prezime MILUTINOVIĆ
Ime roditelja VLADAN
Ime DIJEGO
Mesto boravka BELOŠEVAC
Fakultet Poljoprivredni fakultet
Broj indexa HK230189
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,94
Prosek ocena 4,8675
Ukupno 39,94