Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 250
Prezime NASKOVSKI
Ime roditelja GORAN
Ime LUKA
Mesto boravka SKOPLJE
Fakultet Akademija strukovnih studija Beograd ODSEK VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA
Broj indexa GB033/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,80
Prosek ocena 4,8500
Ukupno 39,80