Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 256
Prezime RADOVANOVIĆ
Ime roditelja DRAGAN
Ime MARKO
Mesto boravka HERCEG NOVI
Fakultet Elektrotehnički fakultet
Broj indexa 419/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,66
Prosek ocena 4,8325
Ukupno 39,66