Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 257
Prezime RADOVANOVIĆ
Ime roditelja MILETA
Ime SOFIJA
Mesto boravka ŠABAC
Fakultet Akademija strukovnih studija Beograd ODSEK VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA
Broj indexa GB009/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00