Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 269
Prezime ŽIVKOVIĆ
Ime roditelja DRAGAN
Ime JOVAN
Mesto boravka OSIPAONICA
Fakultet Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd ODSEK ZA SAOBRAĆAJ, MAŠINSTVO I INŽENJERSTVO ZAŠTITE
Broj indexa 2023/30053
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,50
Prosek ocena 4,8125
Ukupno 39,50