Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 271
Prezime DOLOVAC
Ime roditelja NEDŽAD
Ime EDIN
Mesto boravka MUR
Fakultet Šumarski fakultet
Broj indexa 40/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,48
Prosek ocena 4,8100
Ukupno 39,48