Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 272
Prezime ŽIVKOVIĆ
Ime roditelja DALIBOR
Ime IVONA
Mesto boravka NOVI SAD
Fakultet Rudarsko-geološki fakultet
Broj indexa R51/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00