Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 274
Prezime CVJETINOVIĆ
Ime roditelja TOMO
Ime VLADAN
Mesto boravka BRATUNAC
Fakultet Saobraćajni fakultet
Broj indexa 230260
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,42
Prosek ocena 4,8025
Ukupno 39,42