Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 287
Prezime TADIĆ
Ime roditelja MILE
Ime MILOŠ
Mesto boravka CRNČA
Fakultet Fakultet organizacionih nauka
Broj indexa 211/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,28
Prosek ocena 4,7850
Ukupno 39,28