Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 291
Prezime JOVANOVIĆ
Ime roditelja BOŠKO
Ime NEMANJA
Mesto boravka OBAJGORA
Fakultet Medicinski fakultet
Broj indexa 27/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,26
Prosek ocena 4,7825
Ukupno 39,26