Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 294
Prezime BURLICA
Ime roditelja SPASOJE
Ime NIKOLA
Mesto boravka NOVI SAD
Fakultet Fakultet organizacionih nauka
Broj indexa 658/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,22
Prosek ocena 4,7775
Ukupno 39,22