Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 300
Prezime SLAVKOVIĆ
Ime roditelja MILOJE
Ime ANĐELKO
Mesto boravka ŠTAVALJ
Fakultet Građevinski fakultet
Broj indexa 127/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,18
Prosek ocena 4,7725
Ukupno 39,18