Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 303
Prezime ĐORĐEVIĆ
Ime roditelja IVAN
Ime NEVENA
Mesto boravka VRBOVAC
Fakultet Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd ODSEK VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Broj indexa NRT-13/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00