Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 306
Prezime MITIĆ
Ime roditelja GORAN
Ime MARIJA
Mesto boravka VRANJE
Fakultet Saobraćajni fakultet
Broj indexa 230036
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 40,00
Prosek ocena 5,0000
Ukupno 41,00