Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 323
Prezime SKROBANOVIĆ
Ime roditelja VERA
Ime MATIJA
Mesto boravka PODGORICA
Fakultet Saobraćajni fakultet
Broj indexa 230124
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,06
Prosek ocena 4,7575
Ukupno 39,06