Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 326
Prezime PETROVIĆ
Ime roditelja SLAVIŠA
Ime TODOR
Mesto boravka ŠALINAC
Fakultet Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd ODSEK VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Broj indexa NRT-14/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 38,04
Prosek ocena 4,7550
Ukupno 39,04