Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 331
Prezime MARIĆ
Ime roditelja MILOŠ
Ime MAGDALENA
Mesto boravka NOVA VAROŠ
Fakultet Tehnološko-metalurški fakultet
Broj indexa 130/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 39,86
Prosek ocena 4,9825
Ukupno 40,86