Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 333
Prezime MILOSAVLJEVIĆ
Ime roditelja MILOŠ
Ime IVAN
Mesto boravka PRIBOJ
Fakultet Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd ODSEK VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Broj indexa NRT-4/23
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 37,96
Prosek ocena 4,7450
Ukupno 38,96