Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 344
Prezime JOVANOVIĆ
Ime roditelja VEKOSLAV
Ime SOFIJA
Mesto boravka NOVI PAZAR
Fakultet Fakultet za spe. edu. i rehabilitaciju
Broj indexa 2023/0029
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 39,78
Prosek ocena 4,9725
Ukupno 40,78