Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 350
Prezime GRAOVAC
Ime roditelja GORAN
Ime MINJA
Mesto boravka KRČEDIN
Fakultet Biološki fakultet
Broj indexa E24/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 39,76
Prosek ocena 4,9700
Ukupno 40,76