Konačna rang lista za studente prve godine - 25.9.2023.
Rang 355
Prezime JANKULOVIĆ
Ime roditelja SAŠA
Ime LUKA
Mesto boravka BOLJETIN
Fakultet Šumarski fakultet
Broj indexa 13/2023
Broj bodova po materijalnom uslovu 1
Broj bodova po školskom uslovu 37,80
Prosek ocena 4,7250
Ukupno 38,80